EGGFUTURE là đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu.
EGGFUTURE đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động như: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các tuyên bố quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc…
EGGFUTURE là 1 trong 588 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao trong năm 2019